O poradni

Nasza Poradnia

 

Nasza Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw dzieci i rodziców.

 

  • Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz organami samorządowymi. Współpracuje ze szkołami wyższymi (U Wr., DSW).
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 jest placówką publiczną, działającą w ramach systemu oświaty.
  • Poradnia udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez działalność  profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i edukacyjną.

  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne (na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów). 
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 obejmuje opieką i prowadzi orzecznictwo w sprawach dzieci z autyzmem z Miasta Wrocławia.
  • Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią psycholodzy, pedagodzy i logopedzi z długoletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami (12 z 14 zatrudnionych osób posiada stopień nauczyciela dyplomowanego).

 

Usługi Poradni są nieodpłatne!